Vooraf

Bij een bezoek aan mijn website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring verwerkt en indien nodig opgeslagen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke rechten u heeft, welke gegevens ik verzamel en waarvoor ik deze gebruik. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Beveiliging

Ik wil u erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, gebruikt ik voor  deze website een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens

AVG art. 4 nr.7 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

De verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking op deze website is:

Franz Tertsch B.B.A.
Datenschutzmanagement und-audits
Waldstraße 2, 27446 Anderlingen, Duitsland

Telefoon: +49 4284 927 838
E-mail: office@daschub.de

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen.

Een vrijblijvend verzoek/bericht aan mij is voldoende om uw rechten uit te oefenen. U kunt te allen tijde contact met mij opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Informatie, correctie, verwijdering en blokkering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en het recht op correctie, verwijdering of blokkering van deze gegevens.

Rechtsgrondslag: AVG Art. 15, 16, 17, 18

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die ik automatisch verwerk op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Rechtsgrondslag: AVG art. 20  

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. Hiervoor is een informeel bericht, bijvoorbeeld per e-mail, aan mij voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Rechtsgrondslag: AVG art. 7 lid 3

Recht van bezwaar

Als ik mijn legitiem belang of een legitiem belang van een derde partij (AVG – art. 6 lid 1 e, f) aanhaal als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om bezwaar te maken. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder is bezwaar tegen gegevensverwerking voor direct marketing toegestaan.

Rechtsgrondslag: AVG art. 21

Recht van beroep

In het geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u (de betrokkene) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 DS-GVO.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens Privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechtsgrondslag: AVG art. 77

[/su_note]

Gegevensverzameling op deze website

Enerzijds worden uw gegevens geregistreerd door mijn IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens (serverlogbestanden en logbestanden) worden automatisch verzameld zodra u mijn website bezoekt. Andere gegevens worden verzameld en opgeslagen op basis van een door u verzonden bericht aan mij. (bijv. gegevens die u mij per e-mail toestuurt of mondeling over de telefoon communiceert.)

Serverlogbestanden en logbestanden

Wanneer u mijn website bezoekt, verzendt uw browser automatisch gegevens naar mij. Deze informatie wordt voor een beperkte tijd opgeslagen in serverlogbestanden en logbestanden. De opslag is gebaseerd op mijn gerechtvaardigd belang.

De volgende gegevens worden geregistreerd tijdens een lopende verbinding voor communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver:

  • datum en tijd van de aanvraag;
  • naam van het opgevraagde bestand;
  • pagina van waaruit het bestand is opgevraagd;
  • toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.);
  • gebruikte webbrowser en besturingssysteem;
  • taal en versie browsersoftware;
  • volledig IP-adres van de aanvragende computer;·
  • hoeveelheid overgedragen gegevens.

Logbestanden worden opgeslagen om problemen met de website te helpen onderzoeken door webserverlogboeken te analyseren en relevante waarschuwings- en foutmeldingen weer te geven. De logbestanden worden na 7 dagen verwijderd. De IP-adressen worden anoniem opgeslagen.

De logbestanden worden om veiligheidsredenen opgeslagen, b.v. om misbruik te kunnen ophelderen. De bewaartermijn is 90 dagen. Als gegevens om bewijsredenen moeten worden bewaard, zijn ze uitgesloten van verwijdering totdat het incident definitief is opgehelderd. Deze gegevens kunnen voor mij niet worden herleid tot bepaalde personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Rechtsgrondslag:  AVG art, 6 – lid 1 f   

Contact per e-mail/telefoon of post

Wanneer u contact met mij opneemt, ontvang ik persoonsgegevens van u. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende administratie.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die worden gebruikt om uw persoon te identificeren en die naar u te herleiden zijn – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is mijn legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek.

Uw gegevens worden verwijderd zodra uw aanvraag is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

Rechtsgrondslag:  AVG art, 6 – lid 1 f   

Website hosting / provider

Deze website wordt gehost op een virtuele server door een externe dienstverlener. De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van de provider. De aanbieder zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Ik maak gebruik de volgende aanbieder:

Transip B.V.

Vondellaan 47, 2332 AA Leiden, Nederland

Om een ​​gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, heb ik een orderverwerkingscontract met de aanbieder gesloten. De aanbieder wordt gebruikt op basis van mijn legitieme belang om ervoor te zorgen dat mijn online aanbod snel en efficiënt beschikbaar is.

Rechtsgrondslag:  AVG art, 6 – lid 1 f   

Laatste update: december 2022