Privacyinformatie voor Zoom

Vooraf

Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van cloudgebaseerde videoconferenties Met deze gegevensbeschermingsverklaring informeer ik, Franz Tertsch gegevensbeschermingsmanagement, u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van webconferenties met behulp van de videoconferentie-oplossing Zoom.

Deze informatie bestsaat uit twee delen:

  1. Algemene privacy informatie / uw rechten
  2. Informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Beveiliging

Ik wil u erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, gebruikt ik voor  deze website een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens

AVG art. 4 nr.7 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.). De verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking op deze website is:

Franz Tertsch B.B.A.
Datenschutzmanagement und -audits
Waldstraße 2, 27446 Anderlingen, Duitsland

Telefoon: +49 4284 927 838
e-mail: office@daschub.de

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Een vrijblijvend verzoek/bericht aan mij is voldoende om uw rechten uit te oefenen. U kunt te allen tijde contact met mij opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Informatie, correctie, verwijdering en blokkering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en het recht op correctie, verwijdering of blokkering van deze gegevens.

Rechtsgrondslag: AVG Art. 15, 16, 17, 18

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die ik automatisch verwerk op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Rechtsgrondslag: AVG art. 20  

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. Hiervoor is een informeel bericht, bijvoorbeeld per e-mail, aan mij voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Rechtsgrondslag: AVG art. 7 lid 3

Recht van bezwaar

Als ik mijn legitiem belang of een legitiem belang van een derde partij (AVG – art. 6 lid 1 e, f) aanhaal als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om bezwaar te maken. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder is bezwaar tegen gegevensverwerking voor direct marketing toegestaan.

Rechtsgrondslag: AVG art. 21

Recht van beroep

In het geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u (de betrokkene) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 DS-GVO. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens Privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechtsgrondslag: AVG art. 77    

Doel van de verwerking

Ik gebruik Zoom om webconferenties te houden, zoals telefoonconferenties en videoconferenties. Ik voer de gegevensverwerking uit op basis van een legitiem belang in overeenstemming met DS-GVO artikel 6 lid 1 f). Mijn gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking is: “Het houden van webconferenties om klanten en geïnteresseerden te informeren.” 

Zoom is een software van: 

Zoom Video Communications, Inc. 55 Almaden Blvd, 6 TH Floor San Jose, CA 95113 

In de EU vertegenwoordigd door:

Lionheart Squared Ltd 2 Pembroke House Upper Pembroke Street 28-32 Dublin DO2 EK84 Ierland 

E-mail: zoom@LionheartSquared.eu 

U kunt Zoom gebruiken door de betreffende meeting-ID en eventueel andere toegangsgegevens voor de meeting in de Zoom-app in te voeren. Als je de Zoom-app niet wilt of kunt gebruiken, zijn de basisfuncties ook te gebruiken via een browserversie, die je ook op de Zoom-website kunt vinden. 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Bij het gebruik van Zoom worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De reikwijdte van de gegevens hangt ook af van welke informatie u verstrekt voor of bij deelname aan een webconferentie.

De volgende persoonsgegevens zijn regelmatig het onderwerp van verwerking: 

Gebruikers informatie:·       

  • voornaam, achternaam;
  • Telefoon (optioneel);
  • e-mailadres;
  • Wachtwoord (indien “single sign-on” niet wordt gebruikt);
  • Profielfoto (optioneel);
  • Afdeling (optioneel). 

Metadata van vergaderingen:·       

  • onderwerp, omschrijving (optioneel);
  • IP-adressen van deelnemers;
  • Apparaat-/hardware-informatie.

Voor opnames (optioneel):

  • MP4-bestand van alle video-, audio- en presentatie-opnamen;
  • M4A-bestand van alle audio-opnamen;
  • Chat-tekstbestand voor online vergaderingen.

Bij inbellen met de telefoon:

  • Informatie over het inkomende en uitgaande telefoonnummer;
  • landsnaam;
  • Begin- en eindtijd.

Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het apparaat worden opgeslagen.

Tekst-, audio- en videogegevens: 

U hebt mogelijk de mogelijkheid om de chat-, vraag- of enquêtefuncties te gebruiken in een “online vergadering”. Daarbij wordt de door u ingevoerde tekst verwerkt om deze in de webconferentie weer te geven en eventueel te loggen. Om de weergave van video en de weergave van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat en van een eventuele videocamera op het eindapparaat dienovereenkomstig verwerkt voor de duur van de conferentie. Je kunt de camera of microfoon op elk moment zelf uitschakelen of dempen via de Zoom-applicaties. Om deel te nemen aan een webconferentie of om de “conferentieruimte” te betreden, moet u uw naam opgeven. 

Reikwijdte van de verwerking 

Ik gebruik Zoom om webconferenties te houden. Deze webconferenties worden meestal niet opgenomen. In uitzonderlijke gevallen, als ik de webconferentie wil opnemen, bijvoorbeeld om bewijsredenen, zal ik u hierover vooraf en transparant informeren en om uw schriftelijke toestemming vragen. 

Andere ontvangers

De aanbieder van Zoom ontvangt noodzakelijkerwijs kennis van de bovenstaande gegevens, voor zover dit is voorzien in het kader van ons orderverwerkingscontract met Zoom.

 Gegevensverwerking buiten de Europese Unie 

Zoom is een dienst die wordt aangeboden door een Amerikaanse provider met een kantoor in Ierland. Verwerking van persoonsgegevens kan dus ook plaatsvinden in een derde land. Ik heb met de aanbieder van Zoom een ​​orderverwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van DS-GVO artikel 28. De gegevens worden tijdens het transport over internet versleuteld en zo beschermd tegen onbevoegde toegang door derden. 

Aanvullende Informatie

  • Zodra u de Zoom-website bezoekt om de software voor het gebruik van teams te downloaden, is de Zoom-provider verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
  • Wanneer een vergaderingsopname start, toont Zoom een ​​melding aan alle deelnemers op de desktop, het web en mobiele apps, evenals aan degenen die via de telefoon hebben deelgenomen.
  • In uitzonderlijke gevallen zal ik de chatcontent loggen voor het loggen van de resultaten van een webconferentie.
  • Bij webinars kunnen ook de vragen van webinardeelnemers worden verwerkt ten behoeve van het opnemen en opvolgen van de webinars. Persoonlijke gegevens worden verwijderd tijdens de follow-up.
  • Als u als gebruiker bij Zoom bent geregistreerd, kunnen rapporten over webconferenties (conferentiemetadata, telefonische inbelgegevens, vragen en antwoorden in webinars, polling-functie in webinars) maximaal 12 maanden worden opgeslagen met “Zoom”.
  • De mogelijkheid van een softwarematige “attention monitoring” (“attention tracking”) is gedeactiveerd.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 AVG.

 

Laatste update: december 2022