Bedrijfsgegevens

Franz Tertsch B.A.

Waldstraße 2, 27446 Anderlingen, Deutschland

Telefon: +49 – (0)4284 – 927 838
E-Mail: office(at)daschub.de

Btw-identificatienummer:  DE214947750

Uitgever en verantwoordelijke voor deze pagina’s in de zin van § 5 TMG en § 55 RStV. ( Wet en regelgeving Duitsland)

 

 


Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ik ben niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.